fbpx

ระบบป้องกันปั้มสระว่ายน้ำ

ระบบป้องกันปั้มสระว่ายน้ำ

ระบบป้องกันปั้มสระว่ายน้ำ เป็นระบบป้องกันในกรณีน้ำไม่เข้าปั้ม เมื่อน้ำไม่เข้าปั้มระบบจะหยุดการทำงานของปั้มโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ที่จะเกิดกับปั้ม เนื่องจากหากน้ำไม่เข้าปั้มและปั้มยังคงทำงานต่อจะทำให้เกิดความร้อนที่ตัวปั้ม ส่งผลให้ตะกร้าหน้าปั้มร้อนจนบิดเบี้ยว (รูปที่ 1) และเศษต่างๆ เช่นเศษกระเบื้อง หลุดเข้าไปทำให้ใบพัดของปั้มเสียหาย

รูปที่ 2

รูปที่ 3

หากหลุดเข้าไปถึงตัวถังกรองก็จะทำให้ผ้ากรองขาดความร้อนที่เกิดขึ้นยังส่งผลให้ช่วงรอยต่อระหว่างปั้มกับท่อ PVC ที่เป็นเกลียว ทั้งหน้าปั้มและหลังปั้มหลุดออกจากตัวปั้ม (รูปที่ 2 และ 3) เป็นสาเหตุที่ทำให้ น้ำท่วมห้องเครื่อง เพียงติดตั้งระบบป้องกันปั้ม ปัญหาเหล่านี้ก็จะหมดไป อีกทั้งช่วยยืดอายุการใช้งาน ของอุปกรณ์ต่างๆในห้องเครื่องได้

รูปที่ 1 แสดงตะกร้าหน้าปั้มร้อนจนบิดเบี้ยว