fbpx

บริการ


PS-Pool-icon-สร้างสระว่ายน้ำ

สร้างสระว่ายน้ำ

งานออกแบบ และ สร้างสระว่ายน้ำ (สระหล่อคอนกรีต) เช่น ระบบน้ำล้น และ ระบบสกิมเมอร์พร้อมงานระเบียงรอบสระว่ายน้ำ และงานตกแต่งอื่นๆ

ซ่อมแซมสร้างสระว่ายน้ำ

ซ่อมแซมสร้างสระว่ายน้ำ

บริการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำครบวงจร อาทิเช่น งานซ่อมกระเบื้องสระว่ายน้ำ ทางบริษัทฯ จะดูปริมาณความเสียหาย และ ประเมิณความเสียหายของกระเบื้องก่อนทำการแก้ปัญหาตามปริมาณความเสียหาย

ติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำ

ติดตั้งระบบเกลือสระว่ายน้ำ

งานติดตั้งระบบเกลือสำหรับสระว่ายน้ำ ทางบริษัทฯ จะดูพื้นที่ สถานที่และตัวสระว่ายน้ำเพื่อนำไป คำนวณปริมาณและความเหมาะสมสำหรับการติดตั้งในแต่ละสถานที่

ติดตั้งและซ่อมแซมระบบบำบัดสระว่ายน้ำ

ติดตั้งและซ่อมแซม
ระบบบำบัดสระว่ายน้ำ

งานติดตั้งระบบบำบัดสระว่ายน้ำใหม่ ทางบริษัทฯ จะดูพื้นที่สถานที่และตัวสระว่ายน้ำ เพื่อนำไปคำนวณปริมาณความเหมาะสมกับรูปแบบ

ดูแลระบบฯ และดูแลทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ดูแลระบบฯ และดูแล
ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ

ให้บริการตามความต้องการของลูกค้า อาทิเช่น

  • ทำความสะอาดสระว่ายน้ำ (ดูดสระ)
  • ตรวจวัดค่าน้ำและทำการบันทึกทุกครั้ง
  • ตรวจเช็คระบบเครื่องสูบน้ำ

ระบบป้องกันปั้มสระว่ายน้ำ

ติดตั้งระบบป้องกัน

ระบบป้องกันปั้มสระว่ายน้ำ เป็นระบบป้องกันในกรณีน้ำไม่เข้าปั้ม เมื่อน้ำไม่เข้าปั้มระบบจะหยุดการทำงานของปั้มโดยอัตโนมัติเพื่อไม่ให้เกิดความเสียหาย ที่จะเกิดกับปั้ม

ออกแบบ

สร้าง
ซ่อม สระว่ายน้ำ

วางระบบ จำหน่ายอุปกรณ์สำหรับสระว่างน้ำ ติดตั้งระบบเกลือสำหรับสระว่างน้ำ

ติดตั้งระบบป้องกัน

ผลงาน


PS-Pool-ผลงานทั้งหมด

สร้างสระน้ำกับเรา?

ติดต่อสอบถามหรือบริการอื่นๆได้เลย ค่ะ