fbpx

บริการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ

บริการซ่อมแซมสระว่ายน้ำ

บริการปรับปรุงซ่อมแซมสระว่ายน้ำครบวงจร อาทิเช่น งานซ่อมกระเบื้องสระว่ายน้ำ ทางบริษัทฯ จะดูปริมาณความเสียหาย และ ประเมิณความเสียหายของกระเบื้องก่อนทำการแก้ปัญหาตาปริมาณความเสียหาย หากเสียหายมาก มักจะแนะนำให้ทำการเปลี่ยนกระเบื้องใหม่ทั้งหมด จะเป็นการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด

งานซ่อมตัวสระรั่ว ทางบริษัทฯ จะสอบถามถึงปัญหาและอาการที่เกิดขึ้น พร้อมตรวจสอบพื้นที่จริงเพื่อวิเคราะห์ถึงปัญหาที่แท้จริงและแก้ไขได้อย่างตรงจุด  ก่อนทำการซ่อมแซมเพื่อประหยัดค่าใช้จ่าย เวลา และจบปัญหานั้นๆได้อย่างแท้จริง

งานปรับปรุงภูมทัศน์ใหม่ ทางบริษัทฯ จะสอบถามลูกค้าถึงเป้าหมายและสิ่งที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทำการ ออกแบบคราวๆให้ลูกค้าพึงพอใจก่อนทำการปรับปรุงภูมมิทัศน์ใหม่ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าให้มากที่สุด